Ind
Angående: Referat af kvartalsmøde 7. januar 2013
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: FS-SEK Samarbejde med Netplan
Journalnummer: 1-30-81-2-12
Område: Regionssekretariatet
Fra/Til: NETPLAN A/S

Ud
Angående: Orientering om resultaterne af undersøgelse, Grundtvigsvej 7
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-04708, Grundtvigsvej 7-9, 8260 Viby J.
Journalnummer: 1-51-71-2654-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Torsten Viborg Pedersen

Ud
Angående: Ingen kortlægning efter undersøgelse, Viby Torv 1
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-04708, Grundtvigsvej 7-9, 8260 Viby J.
Journalnummer: 1-51-71-2654-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Søren Larsen

Ud
Angående: Det videre forløb på Østerbro 10A-F
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 779-00136, Østerbro 10A-F, 7800 Skive - HØRUP RENS
Journalnummer: 1-51-71-363-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Sven Jørgen Ehlert Hørup

Ud
Angående: Principiel sag om samarbejde mellem kommune og hospital
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Temagruppen vedrørende indlæggelse og udskrivning
Journalnummer: 1-01-72-21-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus - Øjenafdelingen

Ud
Angående: Henvendelse fra Ikast-Brande Kommune ang. samarbejde mellem hospital og kommune
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Temagruppen vedrørende indlæggelse og udskrivning
Journalnummer: 1-01-72-21-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til: Ikast-Brande Kommune1

Ind
Angående: Opgørelse af databasekomplethed
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-KS Kliniske kvalitetsdatabaser
Journalnummer: 1-36-72-6-12
Område: Strategisk Kvalitet
Fra/Til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Ind
Angående: Undersøgelsesrapport
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 615-00370, Allégade 2, 2A, 8700 Horsens
Journalnummer: 1-51-71-468-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: DGE Group a/s

Ind
Angående: Undersøgelsesrapport
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 615-00628, Skovhøjvej 3, 8752 Østbirk.
Journalnummer: 1-51-71-314-08
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: DGE Group a/s

Ud
Angående: Endelig afgørelse om V1 kortlægning iht. jordforureningsloven
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 681-00008, Irisalle 59, Irisallé 71A og Irisalle 71B, 6920 Videbæk - Losseplads
Journalnummer: 1-51-71-288-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Per Sahl Lystbæk

Ind
Angående: KBU. Psykiatri region Midtjylland
Afsendt: 19-12-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS - Klinisk basisuddannelse for læger indenfor psykiatrien
Journalnummer: 1-13-5-131-07
Område: PS HR
Fra/Til:

Ud
Angående: Østerled 16, 6990 Ulfborg udgår inden kortlægning
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU 661-00695, Østerled 14-16, 6990 Ulfborg - forurening fra maleaktiviteter
Journalnummer: 1-51-71-5-13
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Niels Christian Poulsgaard

Ud
Angående: SV Arbejdsgruppe om forskningsstøtte Nyt udkast til rapport, tilbagemelding institutledere mv.
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
Journalnummer: 1-30-78-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til: Danske Regioner

Ind
Angående: SV Arbejdsgruppe om forskningsstøtte Nyt udkast til rapport, tilbagemelding institutledere mv._mwbjow3h.sew
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
Journalnummer: 1-30-78-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til: Aarhus Universitet

Ud
Angående: SV Arbejdsgruppe om forskningsstøtte Nyt udkast til rapport, tilbagemelding institutledere mv._3y522nyh.o1w
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
Journalnummer: 1-30-78-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til: Danske Regioner

Ind
Angående: SV Adgang til forsøgsdyr
Afsendt: 04-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
Journalnummer: 1-30-78-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til: Aarhus Universitet

Ud
Angående: VS Sundhedsforskningsstøtte i Danmark - hvordan Spørgsmål fra dekaner og direktører med frist 19. dec. 2012
Afsendt: 04-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
Journalnummer: 1-30-78-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til: Aarhus Universitet

Ind
Angående: Arbejdsgruppe om forskningsstøtte Nyt udkast til rapport, tilbagemelding institutledere mv.
Afsendt: 21-12-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning
Journalnummer: 1-30-78-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til: Sendt til flere parter

Ud
Angående: Bilag 2 Behovsvurderingsskema
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Forløbsprogram for rehabilitering og palliation
Journalnummer: 1-30-72-99-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Østerled 16, 6990 Ulfborg udgår inden kortlægning
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU 661-00695, Østerled 14-16, 6990 Ulfborg - forurening fra maleaktiviteter
Journalnummer: 1-51-71-5-13
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Holstebro Kommune, Natur og Miljøafdelingen

Ud
Angående: Sundhedsaftale sundhedsstyregr
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Forløbsprogram for rehabilitering og palliation
Journalnummer: 1-30-72-99-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Bilag 3 Cases med eksempler på rehabiliteringsforløb for voksne
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Forløbsprogram for rehabilitering og palliation
Journalnummer: 1-30-72-99-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Bilag 4 Børne unge case
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Forløbsprogram for rehabilitering og palliation
Journalnummer: 1-30-72-99-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ind
Angående: SV: Vedr. undersøgelse af det i drift værende tankanlæg, Skelmosevej 89
Afsendt: 15-11-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 667-30157, Skelmosevej 87, Skelmosevej 89, 6980 Tim - Købmand A.N. Andersen
Journalnummer: 1-51-71-528-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Niels Krarup Lodbjerg

Ind
Angående: Møde hos Studievalg Østjylland udskudt til 21. marts
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU Møder i Studievalg Østjyllands Rådgivende Forum
Journalnummer: 1-01-76-9-11
Område: Sekretariatet for Regional Udvikling
Fra/Til:

Ind
Angående: oprettelse af CVR-nummer
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - 172162, Vagtlæge Sune Kellemann Nybro Laugesen
Journalnummer: 1-31-72-268-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til: Sune Kellemann Nybro Laugesen

Ud
Angående: SV: oprettelse af CVR-nummer
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - 172162, Vagtlæge Sune Kellemann Nybro Laugesen
Journalnummer: 1-31-72-268-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til: Sune Kellemann Nybro Laugesen

Ud
Angående: Vedr. lok. 669-90251 Nygade 48, 6900 Skjern
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 669-90251, Nygade 48, 6900 Skjern - Skjern Svineslagteri
Journalnummer: 1-51-71-186-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Rambøll Management

Ind
Angående: Oplysning om CVR-nummer
Afsendt: 08-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - 172154, Vagtlæge Mads Rørbæk Abildtrup
Journalnummer: 1-31-72-266-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til: Mads Rørbæk Abildtrup

Ind
Angående: Stationsvej 3A, Videbæk. Gravetilladelse
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 681-30108, Stationsvej 3A, Stationsvej 5 og NC. Madsensvej 1, 6920 Videbæk - 0prydning efter jordforurening
Journalnummer: 1-51-71-71-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: SST - Inspektorrapport fra besøg den 3. oktober 2012 på Reumatologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel.
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Inspektorrapporter 2012 - 2015
Journalnummer: 1-30-72-92-12
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ud
Angående: Arkivmateriale 669-70129
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 669-70129, Smedevej 2, 6900 Skjern - C. Carl Jensen Stålvarefabrikant
Journalnummer: 1-51-71-1945-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: Bortskaffelse af jord fra Smedevej 2, 6900 Skjern
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 669-70129, Smedevej 2, 6900 Skjern - C. Carl Jensen Stålvarefabrikant
Journalnummer: 1-51-71-1945-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ud
Angående: Referat fra ansættelsesudvalgsmødet i psykiatri 1. halvår 2013
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Psykiatri - Ansættelsesrunde 2013-1
Journalnummer: 1-30-72-142-12
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ind
Angående: Registreringsmeddelelse U2012-68257. Referencenr. 615-00378
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 615-00378, Østerhåbsvej 80, 8700 Horsens.
Journalnummer: 1-51-71-322-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Kort og Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: Registreringsmeddelelse U2012-68262. Referencenr. 741-00102
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 741-00102, Egevej 6, 8305 Samsø.
Journalnummer: 1-51-71-2975-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Kort og Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: Registreringsmeddelelse U2012-68231. Referencenr. 751-09811
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-09811, Elstedvej 2, 8200 Århus N - Tidligere Elstedvej 2
Journalnummer: 1-51-71-310-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Kort og Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: Mail fra Lars Emil Andersen, Specialområde DOK
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS - Høringer love og bekendtgørelser m.v. sociale område 2013
Journalnummer: 1-15-0-73-2-13
Område: PS Socialplanlægning
Fra/Til: Specialområdet dømte og kriminalitetstruede børn og unge

Ind
Angående: Suppleant for YL i ansættelsesudvalget til H-forløb i Region Nord
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Planlægning af uddannelsesforløb - Patologi 2010-2014
Journalnummer: 1-30-72-89-10
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ud
Angående: Følgebrev til endelig kortlægning iht. jordforureningsloven
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 681-00008, Irisalle 59, Irisallé 71A og Irisalle 71B, 6920 Videbæk - Losseplads
Journalnummer: 1-51-71-288-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Per Sahl Lystbæk

Ud
Angående: Til orientering; Afgørelse iht. jordforureningsloven - V1 - Irisalle 59, 6920 Videbæk
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 681-00008, Irisalle 59, Irisallé 71A og Irisalle 71B, 6920 Videbæk - Losseplads
Journalnummer: 1-51-71-288-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Ringkøbing-Skjern Kommune

Ud
Angående: PA Lukke efter anmodning
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - ydernr. 068071 Læge Birgit Morre Pedersen
Journalnummer: 1-31-72-346-08
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til: Læge Birgit Morre Pedersen

Ud
Angående: Endelig kortlægning
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 779-00135, Viborgvej 77a, 77b, Viborgvej 79, Viborgvej 81a-e, Viborgvej 83, 7800 Skive - METAX OLIE- OG SERVICE
Journalnummer: 1-51-71-1200-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Skive Kommune - Natur og Miljøafdeling

Ind
Angående: VS: Underleverandøraftale - Systematic
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-DNU It-handleplan 2011 - Fase 2 planlægning af DNU
Journalnummer: 1-30-72-61-11
Område: Det Nye Universitetshospital
Fra/Til: NIRAS Århus

Ud
Angående: SV: HØRING: fællespsykiatriske retningslinjer vedr. ansættelse, ECT, delir, demens, apperatur og beredskab (deadline 14. jan)
Afsendt: 09-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS - Høringer af retningsgivende dokumenter i e-Dok 2012
Journalnummer: 1-30-74-42-12
Område: PS Kvalitet
Fra/Til: kvalitetsafdelingen - Psykiatri og Social

Ud
Angående: SV: Dobbeltudbetaling for kræftsygepleje
Afsendt: 10-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Økonomi 2012
Journalnummer: 1-2-1-12
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ind
Angående: modt. ændringer fra forsker
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: FS-SEK Persondataret - Forskningsprojekt 2013 - "Dialyseaccess og bakteriæmi"
Journalnummer: 1-16-02-422-12
Område: Regionssekretariatet
Fra/Til: Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus - Nyremedicinsk Afdeling C

Ud
Angående: SV: HØRING: fællespsykiatriske retningslinjer vedr. ansættelse, ECT, delir, demens, apperatur og beredskab (deadline 14. jan)
Afsendt: 09-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS - Fællespsykiatriske retningslinjer vedrørende demens
Journalnummer: 1-16-00-48-12
Område: PS Kvalitet
Fra/Til: kvalitetsafdelingen - Psykiatri og Social

Ud
Angående: Endelig afgørelse om, at en del af ejendommen kortlægges på V1 iht. jordforureningsloven
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 679-90010, Paradisvej 4, 6990 Ulfborg - Stråsø Plantage
Journalnummer: 1-51-71-368-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Naturstyrelsen Vestjylland

Ud
Angående: Vedr.: Landsbypris 2013
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-OL Region Midtjyllands landsbypris 2013
Journalnummer: 1-33-70-5-12
Område: Regional Udvikling
Fra/Til:

Ud
Angående: VS: Vedr.: Landsbypris 2013
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-OL Region Midtjyllands landsbypris 2013
Journalnummer: 1-33-70-5-12
Område: Regional Udvikling
Fra/Til:

Ud
Angående: Frensendelse af endelig undersøgelsesrapport vedr. Gammelgårdsvej 11, Juelsminde.
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 766-00155; Gammelgårdsvej 11, 7130 Juelsminde
Journalnummer: 1-51-71-98-08
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Morten Havndrup

Ind
Angående: Registreringsmeddelelse U2012-68266. Referencenr. 751-00683
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-00683, Studsgade 12-18, 8000 Århus C.
Journalnummer: 1-51-71-596-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Kort og Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: SST - Inspektorrapport fra besøg den 21. november på Radiologisk afdeling, Aalborg Sygehus.
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Inspektorrapporter 2012 - 2015
Journalnummer: 1-30-72-92-12
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ind
Angående: VS: Referat fra møde i Sydøstjyllands Politikreds 13-12-2012
Afsendt: 02-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-PRÆ Beredskabssamarbejde med Sydøstjyllands Politi
Journalnummer: 1-16-1-28-09
Område: Præhospitalet
Fra/Til:

Ud
Angående: Følgebrev til endelig kortlægning iht. jordforureningsloven
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 679-90010, Paradisvej 4, 6990 Ulfborg - Stråsø Plantage
Journalnummer: 1-51-71-368-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Naturstyrelsen Vestjylland

Ind
Angående: VS: Fwd: brev vedr. indsatsleder sundhed
Afsendt: 18-12-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU DNU - Diverse henvendelser/svar
Journalnummer: 1-15-0-72-68-07
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til:

Ind
Angående: Rosengade 10
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 615-00926, Rosengade 10, 8740 Brædstrup - Brædstrup Fryseboks
Journalnummer: 1-51-71-1281-08
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Økonomistyrelsen - (Værditabssager)

Ud
Angående: Til orientering; Afgørelse iht. jordforureningsloven - V1 - en del af matr. nr. 1 Den Sydlige Del, Ulfborg
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 679-90010, Paradisvej 4, 6990 Ulfborg - Stråsø Plantage
Journalnummer: 1-51-71-368-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Holstebro Kommune, Natur og Miljøafdelingen

Ind
Angående: anmodning om forlængelse
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: FS-SEK Forskningsprojekt 2012 - "Kroniske smerter efter skulderalloplastik: Epidemiologi og risikofaktorer"
Journalnummer: 1-16-02-79-12
Område: Regionssekretariatet
Fra/Til: Regionshospitalet Horsens, Ortopædkirurgisk afdeling

Ud
Angående: Fremsendelse af dokumenter vedr. Lemminggårdsvej 4, Hasselager
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-00585, Lemminggårdsvej 4, 8361 Hasselager.
Journalnummer: 1-51-71-228-10
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: FOCUS ADVOKATER P/S

Ind
Angående: Svarmail til borger
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-RS - Forløbsprogram for muskel - skelet lidelser
Journalnummer: 1-30-72-101-09
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Forespørgsel samt svar til advokat vedr. praksishandel
Afsendt: 09-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Ydernr. 066028 Lægehuset I Gjern
Journalnummer: 1-31-72-134-08
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ind
Angående: Opsamling af sikkerhedsoptimeringer efter hændelsen 26.12.2012
Afsendt: 10-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-DNU Byggepladshændelser
Journalnummer: 1-60-72-1-13
Område: Det Nye Universitetshospital
Fra/Til:

Ind
Angående: Hegn Færdiggørelses ent A
Afsendt: 09-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-DNU Byggepladshændelser
Journalnummer: 1-60-72-1-13
Område: Det Nye Universitetshospital
Fra/Til:

Ind
Angående: Afbud
Afsendt: 02-10-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: DKMsocial 2012
Journalnummer: 1-36-73-9-11
Område: Center for Kvalitetsudvikling Sundhed
Fra/Til:

Ud
Angående: Opfølgning på sundhedsaftalerne på hjerneskadeområdet - kompetenceudvikling
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Hjerneskadesamråd
Journalnummer: 1-01-72-20-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Opfølgning på sundhedsaftaler om hjerneskade - færdigbehandlede
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Hjerneskadesamråd
Journalnummer: 1-01-72-20-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ind
Angående: SV: Opfølgning på sundhedsaftalerne på hjerneskadeområdet - kompetenceudvikling
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Hjerneskadesamråd
Journalnummer: 1-01-72-20-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Opfølgning på sundhedsaftalen om voksne med erhvervet hjerneskade - neuropsykologiske undersøgelser
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Hjerneskadesamråd
Journalnummer: 1-01-72-20-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ud
Angående: Opfølgning på sundhedsaftale om erhvervet hjerneskade - statusrapport
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU - Hjerneskadesamråd
Journalnummer: 1-01-72-20-12
Område: Nære Sundhedstilbud
Fra/Til:

Ind
Angående: SV: Opfølgning fra Aarhus Brandvæsen vedr. påbud og forbud
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-DNU Byggepladshændelser
Journalnummer: 1-60-72-1-13
Område: Det Nye Universitetshospital
Fra/Til:

Ind
Angående: Revideret oplæg/historik
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-00250, Banegårdsgade 9-15, 8000 Aarhus C.
Journalnummer: 1-51-71-5151-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS Århus

Ind
Angående: Fordeling af FTR timer på Psyk og Social
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS - Fællestillidsrepræsentantstrukturen på Psykiatri- og Socialområdet, ftr-struktur
Journalnummer: 1-13-3-35-10
Område: PS Ledelsessekretariatet
Fra/Til: HK Kommunal

Ud
Angående: SV: Bjerrevej 27- fund af jordforurening
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 615-02068, Bjerrevej 27, 8700 Horsens.
Journalnummer: 1-51-71-10-13
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Horsens Kommune - Teknik & Miljø, Kommunale Bygninger

Ud
Angående: Svar på henvendelse
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-00585, Lemminggårdsvej 4, 8361 Hasselager.
Journalnummer: 1-51-71-228-10
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: Revideret oplæg til undersøgelse - Nørreport 21
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-00463, Nørreport 21, 8000 Århus C - NØRREPORT 21-95 ulige nr. og NØRREGADE 1-15 ulige
Journalnummer: 1-51-71-603-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Henvendelse fra Beskæftigelsesministeren
Afsendt: 12-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: HR Akutjob
Journalnummer: 1-13-4-100-12
Område: Koncern HR, Viborg
Fra/Til:

Ind
Angående: Revideret oplæg for Elsted Byvej 19
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-01954, Elsted Byvej 19, 8520 Lystrup
Journalnummer: 1-51-71-601-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Revideret oplæg - Sortevej 28
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 733-00077, Sortevej 28, 8543 Hornslet
Journalnummer: 1-51-71-609-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS

Ud
Angående: anm. specifik slutdato samt adr. på 4 centre
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: FS-SEK Forskningsprojekt 2011 (Forlængelse) - "§ 69 survey - en undersøgelse af udvalgte parametre hos den personkreds, som ved mentalobservation er fundet omfattet af straffelovens § 69 i 2003 og 2008. En retrospektiv, journalbaseret undersøgelse”
Journalnummer: 1-16-02-105-11
Område: Regionssekretariatet
Fra/Til: Århus Universitetshospital Risskov - Retspsykiatrisk Ambulatorium

Ind
Angående: Revideret oplæg - Edwin Rahrs Vej 80A-C
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-01928, Edwin Rahrs Vej 80A-C, 8220 Brabrand
Journalnummer: 1-51-71-604-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Revideret oplæg - Mejlgade 48
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-02904, Mejlgade 48, 8000 Aarhus C
Journalnummer: 1-51-71-606-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS

Ind
Angående: Revideret oplæg - Stovbakken 34
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 733-00104, Stovbakken 34, 8544 Mørke
Journalnummer: 1-51-71-611-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Revideret oplæg - Slet Møllevej 7A
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-00519, Slet Møllevej 7A, 8310 Tranbjerg J
Journalnummer: 1-51-71-605-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: RE: Revideret oplæg/historik - Banegårdsgade 9-15
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-00250, Banegårdsgade 9-15, 8000 Aarhus C.
Journalnummer: 1-51-71-5151-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS Århus

Ind
Angående: Revideret oplæg - Højgårdsvej 13
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 727-00246, Højgaardsvej 13, 8300 Odder.
Journalnummer: 1-51-71-635-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS Århus

Ind
Angående: SV: Undersøgelsesrapport for Allégade 2 - lok nr 615-00370
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 615-00370, Allégade 2, 2A, 8700 Horsens
Journalnummer: 1-51-71-468-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: DGE Group a/s

Ud
Angående: Indsendt årsrapport for 2012 vedr. en styrket uddannelsesindsats på de sikrede institutioner - satspulje
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CBUS-Døgninst., Satspuljemidler til sikrede institutioner 2011 – 2014
Journalnummer: 1-26-34-10
Område: Center for Børn, Unge og Specialrådgivning
Fra/Til:

Ind
Angående: e-arkiv 1
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 737-00066, Langebakke 4, 8680 Ry - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-587-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: e-arkiv 2
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 737-00066, Langebakke 4, 8680 Ry - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-587-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: e-arkiv 3
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 737-00066, Langebakke 4, 8680 Ry - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-587-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: e-arkiv
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 737-00066, Langebakke 4, 8680 Ry - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-587-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: e-arkiv
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 737-00066, Langebakke 4, 8680 Ry - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-587-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ind
Angående: Kort med indtegning af boligareal
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, OM 2007, 681-30053, Finderupvej 15, Herborg, 6920 Videbæk
Journalnummer: 1-51-71-387-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Herborg Turistfart A/S

Ind
Angående: Refusion af klinisk undervisning E12
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Økonomi 2012
Journalnummer: 1-2-1-12
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ud
Angående: Varsling af V2 kortlægning, iby Torv 3
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-04708, Grundtvigsvej 7-9, 8260 Viby J.
Journalnummer: 1-51-71-2654-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: EJENDOMSAKTIESELSKABET HOLME-MØLLEPARKEN

Ud
Angående: Udkast til kortlægning på V2, Viby Torv 3
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-04708, Grundtvigsvej 7-9, 8260 Viby J.
Journalnummer: 1-51-71-2654-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: EJENDOMSAKTIESELSKABET HOLME-MØLLEPARKEN

Ind
Angående: VS Skan fra psy-hel-2713Fax
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Mette Hyldtoft
Journalnummer: 1-44-72-15-13
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ind
Angående: VS Skan fra psy-hel-2713Fax_3b05subs.ij3
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Mette Hyldtoft
Journalnummer: 1-44-72-15-13
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ind
Angående: SV: Skan fra psy-hel-2713Fax
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Mette Hyldtoft
Journalnummer: 1-44-72-15-13
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ud
Angående: Endelig afgørelse om, at en del af ejendommen kortlægges på V2 iht. jordforureningsloven
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 779-00218, Ørslevklostervej 122, Hald, 7840 Højslev - KAJ OVE'S AUTO
Journalnummer: 1-51-71-1140-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Kaj Ove Andreasen

Ind
Angående: Opgørelse over kliniske og eksterne lektorer 2012
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-LU Økonomi 2012
Journalnummer: 1-2-1-12
Område: Sundhedsuddannelser (HR)
Fra/Til:

Ind
Angående: Forl�bsprogram for depression (final).pdf
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS – Satspuljen 2012-2015: Projekt shared care
Journalnummer: 1-30-74-25-12
Område: PS Psykiatriplanlægning
Fra/Til:

Ind
Angående: SV: Revideret oplæg til undersøgelse - Nørreport 21
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-00463, Nørreport 21, 8000 Århus C - NØRREPORT 21-95 ulige nr. og NØRREGADE 1-15 ulige
Journalnummer: 1-51-71-603-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Brev fra Interlex Adv. om boringer
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-00497, Fløjstrupvej 88, 8340 Malling
Journalnummer: 1-51-71-2158-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til:

Ud
Angående: Følgebrev til endelig kortlægning på V2 iht. jordforureningsloven
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 779-00218, Ørslevklostervej 122, Hald, 7840 Højslev - KAJ OVE'S AUTO
Journalnummer: 1-51-71-1140-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Kaj Ove Andreasen

Ud
Angående: Til orientering; Afgørelse iht. jordforureningsloven - V2 - Ørslevklostervej 122, 7840 Højslev
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 779-00218, Ørslevklostervej 122, Hald, 7840 Højslev - KAJ OVE'S AUTO
Journalnummer: 1-51-71-1140-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Skive Kommune - Natur og Miljøafdeling

Ind
Angående: Referat fra møde med Milana 25. sept. 2012
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, Laboratorieydelser vedr. Region Midtjyllands arbejde i medfør af jordforureningsloven - Juni 2011 -
Journalnummer: 1-51-71-167-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Milana

Ind
Angående: Vedr. spørgsmål ifm. Nordskovvej 33
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 751-05282, Nordskovvej 33, 8260 Viby J.
Journalnummer: 1-51-71-3079-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Ind
Angående: Boligselskabet Elbæk, drøftelse af nye vedtægter for den selvejende institution Boligselskabet Elbæk
Afsendt: 29-11-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CVOS - Elbæk Højskole, Generel planlægning
Journalnummer: 1-30-73-14-10
Område: Center for Voksensocial
Fra/Til:

Ind
Angående: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 27.
Afsendt: 11-12-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CVOS - Elbæk Højskole, Generel planlægning
Journalnummer: 1-30-73-14-10
Område: Center for Voksensocial
Fra/Til:

Ud
Angående: Referat fra møde den 11. oktober 2012 i netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: PS - Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland, dagsordener og referater
Journalnummer: 1-01-74-4-08
Område: PS Psykiatriplanlægning
Fra/Til: Medlemmerne af Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Ud
Angående: Svar til boligselskabet vedr. nye vedtægter
Afsendt: 23-11-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CVOS - Elbæk Højskole, Generel planlægning
Journalnummer: 1-30-73-14-10
Område: Center for Voksensocial
Fra/Til:

Ind
Angående: Endeligt referat fra ekstraordinært møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning 20. december 2012
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU Rådgivende udvalg for specialeplanlægning, Baggrundsgruppe
Journalnummer: 1-00-15-06-V
Område: Sundhedsplanlægning
Fra/Til:

Ind
Angående: VS: Jebjerg Vandværk
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 783-00552, Gråstenvej 6, 7870 Roslev - GARTNERI V/ ASGER LAVRSEN
Journalnummer: 1-51-71-417-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Skive Kommune

Ind
Angående: SV: Udkast til oplæg - Rætebølvej 10
Afsendt: 08-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-03356, Rætebølvej 10, 8220 Brabrand.
Journalnummer: 1-51-71-640-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Meddelelse om kortlægningsændringer
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 671-00375, Vestre Hovedgade 14, 7560 Hjerm - Konstateret forurening fra nabogrund
Journalnummer: 1-51-71-301-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: SV: Udkast til oplæg - Damagervej 27 (2)
Afsendt: 08-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-04451, Damagervej 27, 8260 Viby J.
Journalnummer: 1-51-71-637-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Niras A/S

Ind
Angående: Meddelelse om kortlægningsændringer
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 671-00298, Søndergade 21, 7790 Thyholm - Vognmand Kaj Plougmann
Journalnummer: 1-51-71-192-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: SV: Udkast til oplæg - Tingskoven 3 (2)
Afsendt: 08-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-03750, Tingskoven 3, 8310 Tranbjerg J.
Journalnummer: 1-51-71-638-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS Århus

Ind
Angående: Meddelelse om kortlægningsændringer
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 723-00107, Udbyhøjvej 585, 8983 Gjerlev J
Journalnummer: 1-51-71-294-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: Meddelelse om kortlægningsændringer
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 669-90263, Møllegade 2, 6900 Skjern - Skjern gl. Brugs
Journalnummer: 1-51-71-53-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen

Ind
Angående: SV: Udkast til oplæg - Haurumvej 33, Flemming
Afsendt: 08-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 766-00244, Haurumvej 33, 8762 Flemming.
Journalnummer: 1-51-71-1699-08
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: refr fra best møde nr 27
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CVOS - Elbæk Højskole, Generel planlægning
Journalnummer: 1-30-73-14-10
Område: Center for Voksensocial
Fra/Til:

Ind
Angående: vedtægter underskrevet af bestyrelsen
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CVOS - Elbæk Højskole, Generel planlægning
Journalnummer: 1-30-73-14-10
Område: Center for Voksensocial
Fra/Til:

Ind
Angående: Oplæg til supplerende undersøgelser
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 661-00019, Ingemannsvej , 7500 Holstebro - Losseplads Ingemannsvej
Journalnummer: 1-51-71-496-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Oplæg til supplerende undersøgelse
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 661-00019, Ingemannsvej , 7500 Holstebro - Losseplads Ingemannsvej
Journalnummer: 1-51-71-496-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Bredgade 2, Brædstrup - rapport
Afsendt: 14-12-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 601-00019, Bredgade 2, Brædstrup - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-196-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Bredgade 2, Brædstrup - Tegning nr. 2 i bilag 7
Afsendt: 17-12-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 601-00019, Bredgade 2, Brædstrup - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-196-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Brev til nabo-grundejere
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 661-00019, Ingemannsvej , 7500 Holstebro - Losseplads Ingemannsvej
Journalnummer: 1-51-71-496-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Opsamling fra mødet den 14. januar 2013 vedr. evaluering af første brug af "Den røde knap" ifm hændelse 2. juledag
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: SU-DNU Byggepladshændelser
Journalnummer: 1-60-72-1-13
Område: Det Nye Universitetshospital
Fra/Til:

Ind
Angående: Filtersatte boringer ved Rødlundvej i Harlev
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU, 751-00716, Rødlundvej 266, 8462 Harlev J.
Journalnummer: 1-51-71-115-12
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: NIRAS A/S

Ind
Angående: Brev af 26 april 2012 fra Horsens Kommune
Afsendt: 01-05-2012 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CVOS - Elbæk Højskole, Generel planlægning
Journalnummer: 1-30-73-14-10
Område: Center for Voksensocial
Fra/Til:

Ud
Angående: Rosengade 10
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 615-00926, Rosengade 10, 8740 Brædstrup - Brædstrup Fryseboks
Journalnummer: 1-51-71-1281-08
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: GRONTMIJA/S - Kolding

Ind
Angående: Rosengade 10
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 601-00019, Bredgade 2, Brædstrup - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-196-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Økonomistyrelsen - (Værditabssager)

Ud
Angående: Rosengade 10
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 601-00019, Bredgade 2, Brædstrup - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-196-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: GRONTMIJA/S - Kolding

Ud
Angående: Rosengade 10
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 615-00926, Rosengade 10, 8740 Brædstrup - Brædstrup Fryseboks
Journalnummer: 1-51-71-1281-08
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Vagner B Nielsen

Ud
Angående: Rosengade 10
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 601-00019, Bredgade 2, Brædstrup - Renseri
Journalnummer: 1-51-71-196-07
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Vagner B Nielsen

Ind
Angående: Vedr. oplæg til supplerende undersøgelser
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 661-00019, Ingemannsvej , 7500 Holstebro - Losseplads Ingemannsvej
Journalnummer: 1-51-71-496-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Økonomi supplerende undersøgelser
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 661-00019, Ingemannsvej , 7500 Holstebro - Losseplads Ingemannsvej
Journalnummer: 1-51-71-496-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Vand i kælderen
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 661-00019, Ingemannsvej , 7500 Holstebro - Losseplads Ingemannsvej
Journalnummer: 1-51-71-496-11
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ud
Angående: SV: Opfølgning - Kontrakt for 2013 til underskrift ved Aarhus Kommune
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CBUS-Abonn., Abonnement 2012 for Aarhus Kommune
Journalnummer: 1-30-73-20-12
Område: Center for Børn, Unge og Specialrådgivning
Fra/Til:

Ind
Angående: svar fra forsker til pkt. 3 og 7
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: FS-SEK Persondataret - Forskningsprojekt 2013 - ". Indsats mod tidlig død af somatiske årsager blandt mennesker med psykisk sygdom, et kvalitetssikringsprogram"
Journalnummer: 1-16-02-437-12
Område: Regionssekretariatet
Fra/Til: Aarhus Universitetshospital, Rissk - ov

Ind
Angående: Status på sagen
Afsendt: 11-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 657-00050, Skolegade 3, Skolegade 4, Skolegade 5, Skolegade 7, SKolegade 8 og Bethaniagade 9, 7400 Herning - Garderobepressen - renseri
Journalnummer: 1-51-71-448-09
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Revideret rapport
Afsendt: 10-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: RU-JR, 657-00056, Thrigesvej 16, Thrigesvej 19, 7400 Herning - Automobilgården
Journalnummer: 1-51-71-482-10
Område: Jord og Råstoffer
Fra/Til: Grontmij A/S

Ind
Angående: Analysedata for indlagte + afdelinger under 20 pt.
Afsendt: 14-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CFK LUP 2012, Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser
Journalnummer: 1-35-72-17-12
Område: CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Fra/Til:

Ind
Angående: Patienternes perspektiv_rapport
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: Borgernes perspektiv – en styrket implementering af Region Midtjyllands forløbsprogrammer for kroniske sygdomme - Spørgeskemaundersøgelse
Journalnummer: 1-35-72-1-10
Område: Center for Kvalitetsudvikling Sundhed
Fra/Til:

Ind
Angående: Patienternes Perspektiv_bilag
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: Borgernes perspektiv – en styrket implementering af Region Midtjyllands forløbsprogrammer for kroniske sygdomme - Spørgeskemaundersøgelse
Journalnummer: 1-35-72-1-10
Område: Center for Kvalitetsudvikling Sundhed
Fra/Til:

Ind
Angående: Delrapportering_01112011
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: Projekt hjerterehabilitering
Journalnummer: 1-35-72-18-11
Område: Center for Kvalitetsudvikling Sundhed
Fra/Til:

Ind
Angående: Slutrapport_231112 excl. for-og bagside
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: Projekt hjerterehabilitering
Journalnummer: 1-35-72-18-11
Område: Center for Kvalitetsudvikling Sundhed
Fra/Til:

Ind
Angående: Slutrapport_231112
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: Projekt hjerterehabilitering
Journalnummer: 1-35-72-18-11
Område: Center for Kvalitetsudvikling Sundhed
Fra/Til:

Ind
Angående: Samarbejdsaftale fra Enheden for Brugerundersøgelser, 2012
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: CFK LUP 2012, Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser
Journalnummer: 1-35-72-17-12
Område: CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Fra/Til:

Ud
Angående: Ansøgning fra Region Midtjylland om lån til refinansiering af afdrag i 2013
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: ØK Låneansøgninger og lånetilsagn
Journalnummer: 1-22-78-6-10
Område: Analyse og Finans
Fra/Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Ind
Angående: Ansøgning modtaget
Afsendt: 15-01-2013 Reg.: 15-01-2013
Sagstitel: ØK Låneansøgninger og lånetilsagn
Journalnummer: 1-22-78-6-10
Område: Analyse og Finans
Fra/Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg - Tlf.: 7841 0000, Fax: 7841 0001, kontakt@regionmidtjylland.dk
Følg os på Twitter
Følg os på LinkIn
Følg os på Facebook
Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen