Kollektiv trafik

Region Midtjylland bestiller kollektiv bustrafik hos det regionale trafikselskab Midttrafik. Midttrafik planlægger og koordinerer den regionale og lokale kollektive trafik i regionen.


Regionens rolle og mål 
 
Bus
Region Midtjyllands rolle er at finansiere et regionalt busnet. I dialog med Midttrafik planlægges de enkelte busruters forløb i forhold til regionsrådets visioner og mål for at opnå et sammenhængende kollektivt trafiknet.

Læs mere om regionens rolle og mål


 Et moderne og effektivt rutenet
 
Bus i trafik
Region Midtjylland samarbejder med Midttrafik om at modernisere og effektivisere det regionale rutenet, så busruterne giver hurtige og direkte forbindelser mellem regionale rejsemål.

Læs mere om modernisering og effektivisering af rutenettet
 Det regionale kollektive trafiknet


Tog på Lemvigbanen

Det regionale kollektive trafiknet består af 99 regionale ruter og de to privatbaner, Odderbanen og Lemvigbanen. De regionale ruter går på tværs af kommunegrænser og er primært tilrettelagt efter borgernes behov for transport mellem arbejde og uddannelse.

Læs mere om det regionale kollektive trafiknet

Revideret 16-08-2013
Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg - Tlf.: 7841 0000, Fax: 7841 0001, kontakt@regionmidtjylland.dk
Følg os på Twitter
Følg os på LinkIn
Følg os på Facebook
Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen