Moesgaard Museum

Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Tlf. 8942 1100
moesgaard@hum.au.dk
www.moesmus.dk
Museumsdirektør Jan Skamby Madsen

Museumsstatus
Moesgård Museum er et statsanerkendt lokal- og specialmuseum for arkæologi (herunder marinarkæologi og orientalsk arkæologi) og etnografi. Museet er landets største kulturhistoriske provinsmuseum. Som lokalmuseum har Moesgård Museum ansvar for det antikvariske arbejde i kommunerne Århus, Odder og Samsø (sidstnævnte i samarbejde med Samsø Museum). Som marinarkæologisk museum har Moesgård Museum ansvaret for hav, åer og søer i den østlige del af Region Midtjylland. Museet har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Personale
I 2006 har Moesgård Museum i alt beskæftiget 89 årsværk: 60 fastansatte medarbejdere og 125 løstansatte, hvoraf en del kun har haft ganske få timer, og enkelte har arbejdet på fuld tid. I alt har museet så¨ledes i st’rre ellen mindre grad beskæftiget 185 personer i 2006.

Erhvervssamarbejde
-

Turismesamarbejde
Moesgård Museum indgår som samarbejds- og sparringspartner i en række projekter under VisitAarhus og Østjyllands Turistudviklingsfond, bl.a. udvikling af et vikingemarked i Århus midtby og udvikling af formidlingstilbud på mobiltelefon.

Uddannelsessamarbejde
Moesgård Museum har en skoletjeneste, der samarbejder med folkeskoler, gymnasier/HF, sprogskoler og andre undervisningsinstitutioner fra det meste af landet, dog primært Østjylland. De etnografiske UNESCO-samlinger tæller hen ved 25 emner og lånes ud til folkeskoler og gymnasier/HF. Medarbejdere fra Moesgård Museum underviser på Aarhus Universitet og Folkeuniversitetet i Århus.

Forskningsarbejde
Moesgård Museum står for et omfattende forskningsarbejde inden for arkæologi, etnografi og konservering og naturvidenskab samt museumsformidling. Museet har et meget nært samarbejde med Aarhus Universitets Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik samt en række museer i ind- og udland, bl.a. Nationalmuseet, Museet på Gottorp Slot i Slesvig, Odense Bys Museer, Arkeologisk Museum i Stavanger og Bahrains Nationalmuseum.

Museets styrkeområder
Moesgård Museum har en stor akademisk medarbejdergruppe, som dækker mange fagområder og deltager i en bred vifte af forsknings- og formidlingsprojekter. Museets arkæologiske og etnografiske samlinger er af særdeles høj kvalitet og omfatter mange unikke genstande. Moesgård Museum har en velfungerende skole- og besøgstjeneste med mange tilbud.

Besøgstal
Moesgård Museum havde i 2006 119.683 besøgende.

Nøgleord
I de kommende år udbygges Moesgård Muserum med en knap 16.000 m2 stor udstillingsbygning, som forventes åbnet i 2011.

Aktiviteter
I reglen 2 større og op til 5 mindre særudstillinger om året. Store årligt tilbagevendende begivenheder: Vikingetræffet ved Moesgård Strand, Pilefestival, Nordisk vikingesmedetræf, Moesgård Fortællefestival. Omkring 150 offentlige arrangementer om året.Revideret 15-02-2007
Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg - Tlf.: 7841 0000, Fax: 7841 0001, kontakt@regionmidtjylland.dk
Følg os på Twitter
Følg os på LinkIn
Følg os på Facebook
Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen