Odder Museum

Odder Museum
Udstilling: Møllevej 1
Administration: Rosensgade 84
8300 Odder
Telefon 86 54 01 75
http://www.moesmus.dk/
Museumsleder: Ove Sørensen


Vision, fremtid og profil:
Museet, der fusionerede med Moesgård Museum i 2011, ser sig selv som en meget aktiv del af kultur- og fritidslivet i Odder Kommune, der satser på kvalitet, kreativitet og aktiv formidling. Vi vil kendes som det museum, der har de mest spændende og utraditionelle formidlingsmetoder i landet.
Museet udvider meget gerne sine aktiviteter i fremtiden gennem etableringen af 2 aktive museumsfilialer målrettet mod turister:
- Danmarks Fjordmuseum i Hou: Et levende fjordmuseum med sejlende ålekvase, bundgarnspramme, garnkogeri og fiskerøgeri.
- Danmarks sommerhus- og friluftsmuseum i Saksild: Et levende friluftsmuseum med masser af levendegjorte historiske friluftsaktiviteter for turister og borgere.

Målgruppe og besøgende:
Målgruppen er odderborgere, turister, skoler, institutioner, foreninger og virksomheder. Besøgstallet ligger mellem 10.000 og 25.000, afhængigt af udstillinger og aktivitetsniveau.

Udstillinger og formidling:
De faste udstillinger viser lokal kulturhistorie, mølleri, jagt og lystfiskeri. Museet er kendt for at lave mange store skiftende særudstillinger og har et højt formidlingsniveau med mere end 125 levendegjorte arrangementer om året.
De mest kendte er: Mindeekspedition til Nordøstgrønland, historiske kajakture og klatring i møllen. Fremover vil man også kunne komme til at skyde med museets gamle våben.

Bøger:
Der er udgivet 25 bøger gennem de sidste 12 år. Det svarer til en bogproduktion på godt 2 bøger om året. Det samlede overskud på én af disse bøger var på knapt 250.000 kr. Herudover er der udgivet en lang række udstillingskataloger og undervisningshæfter.

Genstandssamlinger:
Samlingerne rummer mere end 40.000 genstande, der er fordelt i udstillingerne og museets 4 magasiner. Samlingerne er digitaliseret og snart tilgængelige på nettet via Kulturarvsstyrelsens nationale genstandsdatabase. Museet er indehaver af Danmarks største jagtvåbensamling og Danmarks største samling af lystfiskergrej og har en meget omfattende tekstil- og dragtsamling.

Organisation og økonomi:
Odder Museum har udviklet sig fra et foreningsejet, styrelsesdrevet museum til en selvejende institution med fast personale til at varetage de daglige funktioner. Museet har 10 ansatte, svarende til 8,2 årsværk. Medarbejderne tæller 2 inspektører, 1 forsker, 1 naturvejleder samt en række funktioner indenfor økonomi, bygningsvedligeholdelse, kustode og rengøring. Museet drives med museumsforeningen for Odder og Omegn som støtteforening og i samarbejde med Odder Byråd. Der er ca. 50 aktive frivillige tilknyttet i en støttegruppe. Den årlige omsætning ligger på ca. 5 mio., med et fast drifttilskud fra kommunen på 1,45 mio. og 0,76 mio. fra staten. Resten skaffer museet selv.

Ansvarsområde, forskning og kompetencer
Museet arbejder med kulturhistorien i videste forstand, hvor hovedvægten er på de seneste 200 års udvikling i Odder og omegn. Museet har desuden specialiseret sig i jagt og lystfiskeri, og har opnået status som Jyllands Jagtmuseum. Det har et solidt og anerkendt forskningsmiljø med spidskompetencer inden for rekreativ brug af naturen, herunder jagt, lystfiskeri, sommerhus-, kyst- og foreningskultur.

Bygninger og arealer:
Museet disponerer over 8 bygninger med et samlet bygningsareal på 2686 m² og udendørsareal på 7000 m². Bygningsarealets størrelse svaret til 18 normale parcelhuse og hovedparten af arealet bruges til udstillinger. Museet står selv for den løbende vedligeholdelse af bygningerne og arealerne.

Etablering og udvikling:
Odder Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk lokalmuseum, der er hjemmehørende i Odder Kommune. Det blev etableret i 1928 gennem en museumsforening og havde lokaler i kommunens administrationsbygning i Holsteinsgade 19. Året efter åbnede museet udstilling i Jernbanegade og i 1956 flyttede museet ind i Odder Vand- og Dampmølle.


Revideret 09-07-2013
Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg - Tlf.: 7841 0000, Fax: 7841 0001, kontakt@regionmidtjylland.dk
Følg os på Twitter
Følg os på LinkIn
Følg os på Facebook
Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen