Videnscenter for Musik

Videnscenter for Musik skal være et kraftcenter for kulturformidling og udvikling, og en naturlig samarbejdspartner for kulturformidlende aktører.  Videnscenter for Musik skal desuden være stedet hvor idéer tages op, undersøges og bearbejdes, formidles eller sendes det rigtige sted hen, og hvor teoretisk viden og praksis finder sammen.

Videnscenter for Musik opstod som idé blandt musikskoleledere i Region Midtjylland i foråret 2008, og har siden bredt sig således, at projektet er udvidet med samarbejde med Musikinstituttet på Aarhus Universitet, Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College.

Videnscenter for Musik er stadig under udvikling. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med Regional Udvikling.

Besøg Videnscenter for Musik på Facebook Besøg os på Facebook

Hvad skal Videnscenter for Musik?

 • Dele viden og erfaringer
 • Sikre, at det vi gør, er baseret på forskning og empiri og ikke på tilfældigheder
 • Kvalificere de forsøg, der foregår på musikskoleområdet, ved at tilkoble forskere fra universitet og konservatorium
 • Sikre, at vi inspireres af hinanden på tværs af fagskel og vaner
 • Facilitere stærkere netværksdannelse på tværs af(konservatorium/universitet/VIA/musik-, ungdoms-, og efterskoler mm)
 • Samle, formidle og tilgængeliggøre eksisterende viden
 • Koordinere efteruddannelse og udgive kursuskatalog på tværs
 • Efterspørge ny forskning og specificere behov
 • Afholde konferencer og seminarer


Hvordan vil vi gøre det?
I øjeblikket er musikskolerne i tæt dialog med Region Midtjylland, Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet omkring afvikling af en række projekter.

Eksempelvis har Regionsrådet på nuværende tidspunkt bevilget støtte til tre projekter:

 • Brobygningskursus - inklusionsprojekt for indvandrede musikere
 • Computerstøttet musikundervisning
 • Digitalt socialt musikskolenetværk


Videnscenter for Musik i fremtiden
På den længere bane er der brug for at opbygge en formel organisation, der kan understøtte og være den røde tråd i Videnscenter for Musiks arbejde således, at centeret ikke kommer til at bestå af en række løst koblede projekter, der lever deres eget liv, men får konsistens og kontinuitet.

 
Arbejdsgruppen bag Videnscenter for Musik

 • Musikskoleleder Mette Sandahl Christensen, Favrskov Musikskole (formand), e-mail: mchr@favrskov.dk, tlf. 89 64 44 22
 • Musikskoleleder Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole, e-mail: love@aarhus.dk, tlf. 89 40 99 23
 • Musikskoleleder Julie Heebøll Clausen, Skanderborg Musikskole, e-mail: julie.heeboell@skanderborg.dk, tlf. 87 94 28 44
 • Udviklingsleder Astrid Elbæk, Det Jyske Musikkonservatorium (næstformand), e-mail: ae@musikkons.dk, tlf. 87 13 38 03
 • Lektor Charlotte Rørdam Larsen, Aarhus Universitet, Afdeling for Musikvidenskab, e-mail: muscrl@hum.au.dk, tlf. 89 42 51 51
 • Seminarielektor René Løffgren Christoffersen, læreruddannelsen i Aarhus - VIA UC, e-mail: RC@VIAUC.DK, tlf. 87 55 30 93
 • Udviklingskonsulent Tine Engel Mogensen, Region Midtjylland, Regional Udvikling, e-mail: tine.mogensen@ru.rm.dk, tlf. 78 41 17 16

 Revideret 13-11-2013
Region Midtjylland, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg - Tlf.: 7841 0000, Fax: 7841 0001, kontakt@regionmidtjylland.dk
Følg os på Twitter
Følg os på LinkIn
Følg os på Facebook
Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
 • Sundhed og hospitaler
 • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
 • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
 • som patient på et hospital
 • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
 • som iværksætter med brug for rådgivning
 • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen